O nás
Naše společnost byla založena v roce 1994 s obchodním názvem IMA a byla zaměřena na služby v oblasti marketingu. V roce 1998 dostává
IMA příležitost spolupracovat s firmou Mediatronic s.r.o. na cleaningu HW a prodeji čistících produktů firmy Disko. Efektivní spolupráce trvá
do roku 2004, kdy Mediatronic, spol. s r.o. prochází personálními a ekonomickými změnami, na jejichž základě se rodí nové smluvní
podmínky a vzniká nová obchodní společnost Systematic-Care-Service, spol. s r.o., která se bude zabývat prodejem služeb v oblasti IT.
Také IMA prosperuje a rozvíjí se. Mění své obchodní jméno na PCfit.cz a rozšiřuje oblast svých služeb o další - servis HW a vývoj SW. 
Vstupem do nové fáze obchodní politiky se spolupráce mezi Systematic-Care-Service, spol. s r.o a PCfit.cz slibně rozvíjí, ale po dvou letech
Systematic-Care-Service, spol. s r.o. obchodní zájmy v těchto oblastech výrazně utlumuje a tíha závazků se přesouvá na PCfit.cz. 
PCfit.cz je reakcí na poptávku po kvalitních externích službách v oblasti IT za rozumnou cenu.
Kromě servisu a údržby hardwaru spravujeme servery a konfigurujeme všechny druhy sítí. Navrhujeme a vyvíjíme softwarové aplikace
pro usnadnění činností našich klientů.
Naším cílem je spokojený klient, pro kterého zajišťujeme optimální využití výpočetní techniky při oběhu dokumentů, informací a díky
propojení různých softwarových aplikací nebo automatizací rutinních činností prováděných na PC také zvýšení produktivity administrativních
úkonů a efektivity při dosahování firemních cílů.