Naše firma na českém trhu působí v oblasti údžby
a čištění hardwarových komponentů od roku
1998.
Mezi klienty si získala a stále udržuje statut kvality
a spolehlivosti díky garanci dostupnosti, flexibility
a vysoké odborné úrovně specializace v této
oblasti služeb.
Uvědomujeme si, že nejdůležitějším prvkem pro
dlouhodobou spolupráci je spokojenost
vzájemných vztahů.
Věnujeme proto pozornost nejen individuálním
potřebám jednotlivých uživatelů, ale i požadavkům
odpovědných vedoucích pracovníků útvarů IT.
  
 
 
Nabízíme:
 úsporu nákladů
 flexibilitu, rychlost, kvalitu
 respektování specifických potřeb klienta
 vysokou odbornou úroveň
 včasné odhalování skrytých poruch
 profesionální prostředky systému Disko
 podporu estetiky pracovního prostředí
realiazaci služby přímo u zákazníka